Đây là bài viết của nhanminhsang các bạn có spam thì làm ơn nhớ để tên mình lai nhé !!

:angel:

Có rất nhìu bạn chưa bít dowwn trên "sharecash.org", nhanminhsang bít nên muốn chỉ mọi ng bít :angel:
hình như tốc độ hơ hơi chậm !!


đầu tiên nhấp zo đây nếu bạn muốn down miễn phí !!:lalala:
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/GAMERS/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]

nhấp nó sẽ hiện bạn này và nhấp zo đây tiếp để hiện link ẩn :goodboy:
no' hiện bản này ra ở trên có chữ "Here" nhap' chuột để down hoặc nhấp chuột phải chọn chương trình down (chương trình sẽ chạy hơi lâu ko bít có phải nó đang dò link ko nữa):victory:

CHÚ Ý : hình như chữ "HERE" hiện ra nhanh hơn hay chỉ hiện ra trên Mozilla Firefox thui còn Internet Explorer thì chẳn hiện ra chữ "HERE" cac1 bạn chú ý nhe' !!!:chiatay:


Đây là bài viết của nhanminhsang các bạn có spam thì làm ơn nhớ để tên mình lai nhé !!

:angel: