em không biết làm thế nào để dwonload flim trên VB......xin mấy anh chĩ bảo dùm......