Nokia C2-03 (Nokia C2-03 Touch and Type)Chrome Black
click vào đây để xem chi tiết: http://loinhuan.com.vn/san-pham/cat-27/35457-Nokia-C203-Nokia-C203-Touch-and-TypeChrome-Black.aspx