Tôi ghét tình yêu có sự giả rối.
Tôi ghét ai đánh giá con người qua hình thức bên ngoài.
Tôi ghét tôi - một con người nhút nhát.