Thanh lý 2000 cây nguyệt quế 290k; sala 2,9tr; sanh 1,4tr 0906 194 819

Do thay đổi mặt bằng cần thanh lý số lượng lớn cây cảnh công trình với giá cực rẻ :

-Nguyệt quế 1000 cây cao 1,7m, vòng gốc 20 - 30cm thích hợp trồng công trình, cắt làm phôi bonsai

-500 cây sanh công trình vòng gốc 1m - 1,1m giá rất rẻ 1,4tr/cây, cành lá xum xuê

-900 cây sa la ( thala đầu lân ) vòng gốc 40cm - 2.8tr/cây. Tha la cây đẹp, bông nhiều 28tr/cây

Thế giới cây cảnh cung cấp cây cảnh công trình - giống cây trồng các loại : Dúi, Tre, Osaca Bông Đỏ - Bông Vàng, Sen Vua , Cau, Tùng………
--200 Cây nhãn cổ thụ cao 4m , chu vi gốc 1m giá 1,9 tr/cây ,
--Vạn niên tùng đài loan cao 30cm 19.000 đ/cây
--vạn niên tùng cao 2,5m , vòng gốc 30cm giá 980.000 đ/cây
--Nhiều loại cây cảnh công trình và cây giống khác


CLB THẾ GIỚI CÂY CẢNH
0906194819
WWW.THEGIOICAYCANH.TK