Chúng tôi cần mua gỗ sưa đỏ phục vụ làm hàng cao cấp.
Giá thu mua: 800k -> 4.5 triệu đồng/kg
Yêu cầu:
+ Kích thước lõi: bán kính 5 - 20 cm
+ Đảm bảo là giống sưa đỏ, nguồn gốc rõ ràng. không mua sưa trắng có nguồn gốc tỉnh Vĩnh Phúc (kể cả khi có chứng nhận là Sưa đỏ của sở NN & PTNT hoặc của UBND).
+ Cây sưa trồng trên đất hợp pháp. để phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác định gỗ rừng trồng. không thu mua gỗ xẻ, cây đã chặt xuống.
Liên hệ:
Email: [email protected]