Phần mềm sắp xếp thời khóa biểu Schedule [212]
Xem chi tiết lại đây: http://www.maychamthi.com/Soft/ProductTKB.html
Schedule cho phép lập thời khoá biểu của các trường học một cách nhanh nhất.
Với ưu điểm là khả năng lập lịch tự động rất cao.
Khả năng xắp sếp theo yêu cầu của người sử dùng.
Với chức năng quản lý chấm công giúp theo dõi, lập báo các tổng số giờ dạy của giáo viên.
Chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng

Liên hệ:
http://www.maychamthi.com
maychamthi.com
Hotline: 0912626400 hoac 04.22129853
Nick: tmsoft3 hoac pvhung79
Văn phòng tại Hà Nội
Tòa nhà 101 Láng hạ, Hà nội, Phòng 1803. Tầng 18