Với vốn 100% nước ngoài,nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng.Thủ tục đơn giản tiện lợi gồm :
-Hộ Khẩu hoặc kt3 ở thành phố hồ chí minh(giá trị 7tháng nơi đang ở)
-Bảng xác nhận lương ít nhất 3triệu/tháng
-Bảng hợp đồng lao động(2năm làm việc nơi đang làm)
Giải ngân nhanh trong vòng 3ngày(hồ sơ đạt yêu cầu)
Vui lòng liên hệ số: 0126.5758.144