TestProBank Phần mềm ngân hàng đề thi trắc nghiệm[105]
Xem chi tiết lại đây: http://www.maychamthi.com/Soft/TestproBank.html
Chức năng:
- Tạo và lưu trữ câu hỏi trắc nghiệm
-Quản lý câu hỏi theo nhiều cấp độ: các môn, các chương, các phần và độ khó của câu hỏi...
-Tạo đề thi trắc nghiệm bằng cách chọn ngẫu nhiên các câu hỏi trong đề thi trắc nghiệm
-Cho phép tạo ra cấu trúc của đề thi, số lượng phân bố các câu hỏi trong các mục, các chương, các phần...
- Hỗ trợ công thức hình ảnh bảng biểu…
-Giao diện tiếng Việt dễ sử dụng và thân thiện
-Hỗ trợ soạn thảo câu hỏi ngay trên chương trình hoặc nhập câu hỏi từ file word
-Có chế độ làm việc nhiều người cùng nhập câu hỏi cho ngân hàng đề thi thông qua mạng LAN
-Có thể kết hợp với máy chấm thi trắc nghiệm hoặc kết hợp với chương trình thi trắc nghiệm trên mạng LAN

Liên hệ:
Công ty phát triển phần mềm TMSoft.
http://www.maychamthi.com
maychamthi.com
Hotline: 0912626400 hoac 04.22129853
YM: tmsoft3 hoac pvhung79

Văn phòng tại Hà Nội
Tòa nhà 101 Láng hạ, Hà nội, Phòng 1803. Tầng 18