Hình thức khuyến mãi bằng voucher đã manh nha từ lâu bằng việc lập thẻ khách hàng thân thiết. Khi nhận thấy đây là một cách khuyến mãi tin cậy và có tiềm năng lớn, các kênh truyền thông đã nhanh chóng phát triển dịch vụ này thành hình thức kinh doanh voucher.

Khách hàng sử dụng voucher sẽ được mua sản phẩm, dịch vụ bình thường tại nơi cung cấp với mức phí thanh giảm giá từ 40 đến 80%. Bên cạnh đó, do tận dụng hình thức thanh toán qua voucher để giới thiệu dịch vụ với khách hàng nên các cửa hàng luôn ưu tiên đảm bảo dịch vụ để tạo sự tin cậy.

Khi thị trường kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phát triển ngày một lớn mạnh hơn, quảng cáo, khuyến mãi là một trong những thủ pháp hàng đầu để tạo sự cạnh tranh. Và voucher là một trong những hình thức quảng cáo kết hợp khuyến mãi hiệu quả cao, mang đến nhiều lợi ích cho cả nhà kinh doanh và khách hàng.

Các bạn xem chi tiết tại http://www.giamgianhanh.com.