IDM 6.07 Build 9 SILENT tương thích với Firefox 7 không cần CRACK, KEY hay REG gì hết.Không cần giới thịu dài dòng về phần mềm này chắc ai cũng biết. Ngây dưới đây là link down.

Build 9 tương thích với Firefox 7

[Mediafire]

http:///HLXHFBuild 8 tương thích với Firefox 6

[Megashare]

http:///HJMHF

[Mediafire]

http:///HI4XA
hoặc
http:///HI4XB