firstkiss109 nick YH này hồi chiều có pmm e , sao mà chưa nc gì hết mà đã off rồi còn nói k hiểu nữa chứ Vãi Cả Luyện quá đi !!!!!!!! hẹn a lúc 12h , 3h , 8h ok