chả là đi tập cũng khá lâu rồi, mà đi có 1 mình nên kiếm bạn đi chung, ai cảm thấy độ menly cao thì vào đăng kí đi chung nhá:c4: , có gì liên hệ littlebody9x or phone tớ 0908079790 , tập sau lưng trường Trần Quốc Toản :)), cạnh CHIP