Trong cuộc sống mà bạn đang sống, đã bao giờ bạn dành thời gian, dù chỉ là chút ít thôi và nghĩ rằng:
- Có ai đó đang nghĩ về bạn......
- Có ai đó đang rất nhớ bạn......
- Có ai đó quan tâm đến bạn......
- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn........
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.......
- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn........
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ........
- Có ai đó muốn nắm tay bạn....................
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc................
- Có ai đó rất tự hào về bạn............
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn..............
- Có ai đó yêu thương bạn vì bạn chính là bạn..............
- Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵn sàng ở bên bạn........
- Có ai đó có thể làm mọi điều vì bạn..................
- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn...........
- Có ai đó vẫn tha thiết cuộc sống chỉ vì cuộc sống này có bạn..............
- Có ai đó cần sự động viên của bạn.........................
- Có ai đó cần niềm tin ở bạn...........
- Có ai đó vẫn tin tưởng bạn...................
Và ... có ai đó đang khóc vì nhớ bạn................
Và hãy nhớ rằng...bạn quan trọng như thế nào đối với.....một ai đó...... m
ột ai đó đã rất, rất yêu bạn……………………