Host mới, hihi, down được hay không bà con nhớ cho mình biết


http://freakshare.net/files/dvhpnvd6...s.wmv.001.html
http://freakshare.net/files/asdka564...s.wmv.002.html
http://freakshare.net/files/o8wy2ft1...s.wmv.003.html