Day la anh? cua em xj wa'' len lan trc' poss baj hem choa nen nhung thoj quyet dinh lan nj poss len nhung xj moi ng` dung che nhaz.....May hum trc'' coa caj dt chup anh? dc nhung k co dau loc the? hjx cu vai~