Các bạn click vào link, chọn Regular Download (nếu không có Premium Account)
Sẽ hiện ra khung quãng cáo, các bạn click SKIP đến khi nó hiện ra nhiêu ô vuông cho các bạn chọn, chọn 2 ô vuông
Click Summit hay gì đó rồi nó sẽ hiện ra "Click Here to Continue"
Click vào đó để download


http://sharecash.org/download.php?file=264179
http://sharecash.org/download.php?file=264255