Post: Ai tự nhận mình là hot boy vào xem lại !
User: nhoctin54
Infraction: Ngôn từ không phù hợp
Points: 10

Administrative Note:
Ngôn từ không phù hợp

Message to User:
Tái phạm sẽ bị ban nick.

Original Post:
cức chó mà tưởng patê