Tình hình là Nam đang chơi game này mà gà lắm ai chơi pro pm chỉ chơi với nghe!!!!
add nik Nam nhé kuboo_3k4