User: fonix555
Infraction: Spam vô nghĩa
Points: 10

Administrative Note:
Tái phạm BAN nick

Message to User:
Mong là bạn thay đổi cách post bài.