LA# tham gia tranh giải 15 năm Acer

Giải thưởng 400 triệu chỉ trong 15 ngàytham gia hành động vì môi trường và cộng đồng
Đăng ký tham dự và thông tin chi tiết tại www.15namacer.com.vn nhé.
THỬ THÁCH 15 NGÀY VÌ THÀNH PHỐ XANH
http://www.youtube.com/watch?v=rNkCJ--NFqY
Không những giải thưởng hấp dẫn mà còn có sự tham gia của nhóm LA#
Tham gia nào!