Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
Con thuyền không bến đợi
Ơi !Cây xanh tình đời
Có nghe lời ta gọi.

Nhưng mùa xuân đã qua
Tiếng ve kêu thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện mười năm trước…

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà emhờn giận
Để chúng mình xa nhau.

Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu

Những đôi lứa yêu nhau
Có nghe lời kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà thành chia phôi

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ơi ! Cây xanh tình đời
Có nghe lời ta gọi !...
Có nghe lòng ta gọi !...:(