sáng dậy rồi ngày ....mai thức giấc
cuốn chân vào..ngủ gật thêm giây
chị sách dép kêu "mày..dzậy .dzậy .."
mẹ ôn tồn :" đập nó ..cái cây !"
mới có sáng mà nó ..khổ vậy ?
hết cái ngày chắc mà ốm lun
chỉ có thế Duy xem là thường
nên xem tiếp chuyện người ..đau khổ
1.đi đếp lớp xe cồ đủ thứ
hàng tồn kho..bà chị "lưu manh"
thêm cái cặp ,cái mặt nhăn nhăn
ôi ! thật nặng ..tấn hàng khốn khổ ?
2.đến lớp rồi buổi học nhí nhố
toàn là boy,đực rựa om xòm
thằng lớp trưởng tướng nó thì ròm
im thin thít ..chỉ dòm ..e lệ :))
3.vần nhà đó xem như nô lệ
phải làm bài ,giặt giũ áo quần
plase ! mà má ..." mắt bã trừng trừng
:"im! miễn ,khỏi coi chừng tao á "
3.nó lẹt đẹt bước ra đường xá
túi trong quần thủng lỗ ..cạn weo ?
đi sinh nhật mà gặp ...cảnh nghèo
bà mẹ khó ..ko chi 1 cắt :ohmy:
4.tình bạn í ko hề cân nhắc
wen là thương săn sắt cõi lòng
tội nghiệp nó đưa tiền "cho" không
hỏi ngày trả "nó" lòng vòng ko nói ?
5.