Mình muốn chơi bóng rỗ lắm.... Có sư huynh nào biết chơi bóng rỗ thì huấn luyện cho em zớii.... keke... Hy vong cao lên duoc 2 3 cm ( lùn wa rồi :adore::adore: ) ... Ai chơi thì cm ở dưới ngen.... Hân hanh làm wen mấy huynh ... hyhyO_OO_OO_O