có ai biết được kái kảm jác của cười gượng
có ai biết được kái kảm jác đau khổ mà vẫn phải cười
đau lắm ......... xót lắm ............
....... nhưng tại sao ........
...tại ..... sao ....... vẫn ....... phải ........ làm ...... như vậy
che giấu
ừh ..... đơn jản vậy thoy
che giấu đy những nét buồn trên mặt
che giấu đy vẻ mặt đau khổ đang hiện hữu
.....cười ......
nhạt nhẽo
đáng ghét
nhưng vẫn cứ phải cười .....
ở đây kó mấy ai mà chưa bao h` cười gượng chứ
khi muốn tỏ ra mạnh mẽ ...... khi muốn tỏ ra mỳnh không yếu đuối
thỳ phải cười
cười bất cứ mọi chuyện
jẫm đạp lên kái đau khổ để mà nở 1 nụ cười jả tạo
àh ùh thỳ mạnh mẽ
được kái jì chứ
phải ôm lấy kái sự thất vọng .... chán nản .....
cứ ôm lấy 1 mỳnh thế nhé......
chẳng ai chya sẻ kả
chẳng một ai bên cạnh
biết là vậy đấy ..... biết nó jả tạo như vậy đấy ..... mà đôi khi vẫn phải làm
chỷ vỳ không muốn một ai đó buồn bận tâm vỳ mỳnh
đau khổ ........ một chút thôi mà ..... cười
buồn ........ hơi hơi thôi ...... hỳ
mấy ai hiểu được chứ .........
cười gượng .............. nhưng lại làm như vui vẻ
ừh thỳ kố mà cười
cười............................. ? hy`...thế thoy