Không đẹp trai , chỉ có trái tim chân thành ,là người đàng hoàng , nghiêm túc , muốn làm quen với những người đồng cảm , không đùa giỡn , không lợi dụng , không quan hệ lung tung , biết chia sẻ và thông cảm , tuổi từ 38 đến 55 , nam tính . hãy liên lạc với tôi qua số phone không một hai bẩy sáu sáu ba một sáu năm không , hoặc địa chỉ email , [email protected] ,