Little Einsteins là bộ phim Hoạt hình & Truyền hình trên Playhouse Disney. Phát hành vào ngày 23 tháng Tám năm 2005. Nhằm giáo dục cho các bé mẫu giáo về các khái niệm về ký tự, tự nhiên và cuộc sống. Phim đã đạt nhiều giải thưởng Emmy. Little Einstein được thiết kế để giảng dạy các kiến thức về nghệ thuật âm nhạc và giới thiệu các nhân vật & tác phẩm nổi tiếng về văn hóa hay công trình nghệ thuật, về nhạc cổ điển.

Bộ đĩa này gồm 2 seasons, thông tin cụ thể về mỗi tập như sau:

Season 1:
DVD 01:
01 - Ring Around The Planet
02 - I Love to Conduct
03 - Hungarian Hiccups

DVD 02:
04 - Whale Tale
05 - Pirates Treasure
06 - The Birthday Balloons

DVD 03:
07 - The Legend of the Golden Pyramid
08 - Dragon Kite
09 - Go West, Young Train

DVD 04:
10 - Farmer Annie
11 - A Little Einsteins Halloween
12 - Annie's Solo Mission

DVD 05:
13 - The Mouse and the Moon
14 - The Good Knight and the Bad Knight
15 - The Christmas Wish

DVD 06:
16 - How We Became Little Einsteins-The True Story
17 - Jump For Joey
18 - The Northern Night Light

DVD 07:
19 - O Yes, O Yes, It's Springtime
20 - A Tall Totem Tale
21 - The Incredible Shrinking Machine

DVD 08:
22 - Duck, Duck, June
23 - Rocket Safari
24 - Knock on Wood

DVD 09:
25 - A Galactic Goodnight
26 - The Birthday Machine
27 - A Brand New Outfit
28 - The Missing Invitation

Season 2:
DVD 10:
01 - Annie & the Little Toy Plane
02 - The Glass Slipper Ball
03 - Quincy and the Magic Instruments

DVD 11:
04 - Melody, the Music Pet
05 - The Puppet Princess
06 - Brothers and Sisters to the Rescue

DVD 12:
07 - Super Fast!
08 - He Speaks Music
09 - Annie's Love Song

DVD 13:
10 - Hello, Cello
11 - Carmine's Big Race
12 - The Great Sky Race Rematch

DVD 14:
Our Big Adventure