Bắt đầu từ bi giờ mình sẽ up sang MEDIAFIRE theo yêu cầu các bác . Nếu mà có mất dữ liệu lần nữa , đệ hứa sẽ từ lun cái mediafire này :c13:

http:///2Mobt
http:///2Mobu
http:///2Mobv
http:///2Mobw
http:///2Mobx

Pass ( Nếu Có ) : boyvietblog.blogspot.com

:c10: