Em đang tìm phim này, hoặc những phim đại loại như thế ( những anh str8 military hoặc marine được người ta jerk off).. Ai có phim này thì share với em với. Thanks mọi người trước.