Thịt sạch là gì?
Thịt đảm bảo được ba tiêu chuẩn sau là: thịt sạch
1. Thịt không có dị vật (ví dụ như các mẩu kim gãy còn giắt vào trong thịt do con vật bị tiêm chích khi còn sống)
2. Thịt không có các chất tồn dư của thuốc, hoặc những hoá chất mà con vật ăn vào (kháng sinh, hormon, chất kích thích tăng trưởng…)
Chất tồn dư của thuốc phổ biến ở trong thịt là kháng sinh. Tác hại của tồn dư kháng sinh là tạo ra những vi khuẩn kháng kháng sinh, làm mất hiệu lực điều trị của kháng sinh.
3. Thịt không có ký sinh trùng và vi trùng
Hai loại ký sinh trùng nguy hiểm thường có trong thịt động vật là giun bao (Trichinella) và sán dây (Taenia solium).
e-food