User: LoveGame
Infraction: Inappropriate Language
Points: 0

Administrative Note:
Sử dụng tiếng lóng hay tiếng gì đó, đọc không được!

Message to User:
Cảnh cáo, xoá toàn bộ bài. Còn dùng những thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó nữa sẽ ban nick!