ĐÃ TỐT NGHIỆP SƯ PHẠM , 20 NĂM TRONG NGHỀ HIỆN ĐANG HỌC NĂM CUỐI CONG NGHE THONG TIN-DHKHTN-HCMC, NHẬN KÈM TRẺ TỪ LỚP 2 ĐẾN LỚP 9 TOÁN - TIN , ĐẶC BIỆT GIÚP TRẺ HỌC YẾU LẤY LẠI CĂN BẢN XẾP LOẠI TRUNG BÌNH, XIN LIÊN HỆ [email protected]