Định hướng tình dục là giới mà một người thấy bị hấp dẫn về thể xác hay tình cảm. Những người bị hấp dẫn tình dục bởi người khác giới được gọi là người tình dục khác giới (heterosexual/straight). Người bị hấp dẫn tình dục bởi người cùng giới được gọi là người tình dục đồng giới (homosexual/gay/lesbien). Những người bị hấp dẫn tình dục bởi cả hai giới là người tình dục lưỡng giới (bisexual).
Hiện nay người ta vẫn đang tranh cãi về các nguyên nhân của các loại định hướng tình dục khác nhau. Có người thì cho rằng là do yếu tố sinh học, có người thì cho là do môi trường. Nhưng nói gì thì nói, định hướng tình dục là điều mà một người không tự quyết định cho chính mình cũng như không quyết định cho người khác được. Định hướng tình dục có thể phát triển từ rất sớm, từ trước khi sinh, trước tuổi dậy thì hay trước khi người ta có quan hệ tình dục thì nó cũng có thể thay đổi trong suốt cuộc đời.

Sợ hãi với quan hệ tình dục đồng tính (homophobia)

Trong xã hội hiện tại của chúng ta vẫn còn rất nhiều người sợ hãi và ghét bỏ những người quan hệ tình dục đồng tính nam hay nữ hay những người quan hệ tình dục lưỡng giới. Sự sợ hãi này gây ra do người ta thiếu hiểu biết hay thiếu thông tin về những người quan hệ tình dục đồng tính hay lưỡng tính.

Thay vì việc tìm hiểu và tôn trọng những người có đa dạng định hướng tính dục, nhiều người đã tin ngay về những tin đồn thất thiệt rằng những người quan hệ tình dục đồng tính là những người nguy hiểm, bệnh hoạn hay tệ nạn. Nhiều bạn trẻ vì sự thiếu hiểu biết này đã rất lo sợ khi phát hiện ra mình là người có định hướng tình dục đồng giới. Thậm chí những người này còn chán ghét bản thân và có thể có những phản ứng tiêu cực. Cha mẹ và bạn bè có thể đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo với những người có định hướng tình dục đồng tính rằng những hành vi của họ là lành mạnh, bình thường và tự nhiên.