Key tên Khánh. sn 96 ở HP. rất vui đc làm quen với mọi người...:c4:. Nhà ở. Hàng Kênh. Lê Chân. Hải Phòng :c14: Yahoo là: peterkhanh54. chưa có BF(làm quen hen :c11:). Giới thiệu đôi nét thui. ai mún biết thêm thì cứ add nick nc ha... Rất vui đc làm quen với tất cả mọi người......:c16: