Giống Như trò 3 chữ mí bạn cần nói 1 từ english oài đố nhau về hoa, quả, cây . 3 cái thôi ^^ !
Mình trước nha !


Mangoes : Quả Xoài. :))