User: THDUONG
Infraction: Spam
Points: 10

Administrative Note:
Gửi link bậy bạ câu bài, câu points của ziddu.

Message to User:
Đưa vào diện theo dõi, tái phạm cho đi vĩnh viễn.