Để hiểu được thế nào là một thương hiệu thành công? Chúng ta cùng xem tiêu chí đánh giá các thương hiệu nổi tiếng qua cách định vị giá trị của người tiêu dùng đối với các công ty sau: Apple: Tin cậy - Volvo: Khác biệt - FedEx: An Toàn.

Thật đơn giản! để có được chỗ đứng trong lòng tin của khách hàng, các thương hiệu này đã bỏ ra hàng triệu USD với mục đích kết nối thương hiệu toàn diện của công ty.

Thương hiệu có vai trò quan trọng tối cao đối với sản phẩm, nó tạo ra sự nhận biết thương hiệu, sự am hiểu về thương hiệu và kích thích sự mong muốn. Những thương hiệu có mức độ nhận biêt đầu tiên (top of mind) tạo ra những giá trị được khách hàng cảm nhận tốt hơn và có khả năng định một mức giá cao hơn.

Tuy nhiên, nhiều công ty dịch vụ lại chưa quan tâm tới xây dựng thương hiệu bởi vì họ cho rằng việc này chỉ dành cho các công ty sản xuất hàng tiêu dùng. Thương hiệu tạo ra sự yêu thích, sự nhận biết, khả năng định giá cao hơn… Tại sao các công ty cung cấp dịch vụ không thể tạo ra những lợi ích tương tự từ thương hiệu?

Click xem tiếp bài: Thế nào là một thương hiệu thành công?