Bán chung cư CT4 XaLa Hà Đông Hà Nội giá chỉ 21tr LH 0936646363
ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala,ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala,ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala,ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala, ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala,ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala,ct4 xala,

Giá bán hợp lý đã đóng được 80% giá trị hợp đồng.Hiện đã hoàn thành thô và chuẩn bị vào ở
Nhận nhà Quý II năm 2012. ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala,ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala,ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala,ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala, ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala,ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala,ct4 xala,

+ P8-08 dt:67,8m2 can goc ban cong huong DN va DB
+ P19-01 dt:62.8m2 ban cong huong TN
+ P20-12 dt:67,8m2 ban công hướng DN
+ P22-05 dt 53,4m2 ban ban công hướng TB
+P15- 10 dt 53.4m2 ban công hướng đông nam và nhiều căn khác đẹp
Giá gốc : 14.7 tr/m2
Giá bán : chỉ từ 21tr
Vui lòng liên hệ : Tuấn 0936.64.63.63
[/SIZE]
chung cu ct4 dien tich nho, chung cu ct4 dien tich nho, chung cu ct4 dien tich nho, chung cu ct4 dien tich nho, chung cu ct4 dien tich nho, chung cu ct4 dien tich nho, chung cu ct4 dien tich nho,,ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala,ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala,ct4 xala, ban ct4 xala, chung cu ct4 xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala, CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,cc o ngay ha dong, chung cu o ngay, cc o ngay ha dong, chung cu o ngay, cc o ngay ha dong, chung cu o ngay,
[/SIZE]