xem online được , rất hay , ủng hộ cái nha,
http://www.ziddu.com/download/4688095/Takuma.flv.html
mình có rất nhiều, nếu ok sẽ post tiếp,