Phần mềm đăng tin tự động- Đăng tin lên 3900 forum
- Lisence vĩnh viễn
- Cung cấp dữ liệu forum miễn phí
- Cập nhật phiên bản mới miễn phí
- Xử lý câu hỏi an ninh và mã captcha
- Lên lịch up tin tự động
- Tự dò tìm box đăng tin
- Tăng pageview tự động
- Tạo nick diễn đàn đăng tin forum tự động
-Thay đổi chữ ký, thông tin cá nhân trên diễn đàn tự động
- Báo cáo chi tiết quá trình đăng tin như link các topic đã đăng tin, thông tin về nick dùng để đăng tin, - License được cấp, đổi license khác khi máy tính hỏng, chuyển máy khác
- Làm mới tin đã đăng, up tin đã đăng lên trang 1 của topic
- Được cập nhật miễn phí các phiên bản mới của Phần mềm đăng tin tự động Mass Forum Poster
- Được tư vấn hổ trợ miễn phí Dang tin tu dong sao cho hiệu quả nhất Chi tiết
Tags: