GIÁO VIÊN CẤP 2 ĐỨNG TUỔI, KINH NGHIỆM 20 NĂM HIỆN ĐANG LÀ SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM CUỐI HỆ TẠI CHỨC ĐHKHTN-HCMC NHẬN DẠY KÈM TOÁN-TIN TỪ CẤP 1 ĐẾN CẤP 2 , KÈM HỌC SINH YẾU LẤY LẠI TRUNG BÌNH HAY NHẬN LÀM VĂN PHÒNG TIN HỌC. LIÊN HỆ [email protected] ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT