cơ quan nhà nước cầnn tuyển một công nghệ thông tin: trung cấp, cao đẳng, đại học. có gì liên hệ qua nick: longvn28. làm ở huyện gò công đông