Tuyển sinh, kế toán, liên thông, hà nội, tài chính ngân hàng, xét tuyển, nguyện vọng, kinh tế, kỹ thuật, cao đẳng, đại học, chỉ tiêuTrường Cao Đẳng Công Nghệ Bắc HàXÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT

2. Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 với những thí sinh tham dự kỳ thi
tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2011.

Xét tuyển học sinh đỗ tốt nghiệp THPT.

3. Các chuyên ngành đào tạo :

1. Kế toán

2. Tài chính Ngân hàng

3. Quản trị Kinh doanh

4. Công nghệ thông tin

5. Xây dựng

6. Kỹ thuật Điện

7. Kỹ thuật Điện tử

4. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:

Xét tuyển đợt 1 (NV2): Từ ngày 09/8/2011

Xét tuyển đợt 2 (NV3): Từ ngày 13/9/2011

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và Đào Tạo:

Đ/C: Phòng 102 nhà A2, Trường CĐ Múa Việt Nam, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 04.3792.0969 – 04.22.166.368

Mobile: 0983.400.668 (Thầy Hùng) – 0985.69.68.69 (Thầy Công)

Hỗ trợ trực tuyến: t_n_t_13092003 - hoặc: hotro_tuyensinhdaotao
Website: http://www.tuyensinhdaotao.vn

Tuyển sinh, kế toán, liên thông, hà nội, tài chính ngân hàng, xét tuyển, nguyện vọng, kinh tế, kỹ thuật, cao đẳng, đại học, chỉ tiêu

Tuyensinh, ketoan, lienthong, hanoi, taichinhnganhang, xettuyen, nguyenvong, kinhte, kythuat, caodang, daihoc, chitieu

Tuyen sinh, ke toan, lien thong, ha noi, tai chinh ngan hang, xet tuyen, nguyen vong, kinh te, ky thuat, cao dang, dai hoc, chi tieu