TONGDAI1090.ASIA CHUYEN BUON BAN THU MUA GA CHOI,GA DA, GA CON : { DE TRANH MAT THOI GIAN CUA MR DO VA CUA QUY KHACH , QUY KHACH MUA GA CHOI, HOAC KET BAN LAM QUEN ,HOAC THAC MAC VE MR DO XIN VUI LONG NHAN TIN HOAC GOI DIEN THOAI VAO SO DIEN THOAI MR DO LH : DT : 0977 292 318_0937 795 718 } WEBSITE: http://www.tongdai1090.com.vn/vi/ton...ruc-tuyen.html