Chung cư Xa La, nqsd S=67.8m2, giá 21.5tr,chung cu xa la ha dong,xa la ha dong, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,
Hiện tôi đang có nhiều căn chung cư giá rẻ như sau:

- CT4A P1003--- CT4A Xa La Hà Đông Hà Nội,dt=69,5m2 TB gia 22,5tr
- CT4A P2102--- CT4A Xa La Hà Đông Hà Nội,dt=67,8m2 TB,TN gia 23tr
- CT4A P2610--- CT4A Xa La Hà Đông Hà Nội,dt=52,3m2 DN gia 21,5tr
- CT4B P0702--- CT4B Xa La Hà Đông Hà Nội,dt=67,8m2 TB,TN gia 23tr
- CT4B P1706--- CT4B Xa La Hà Đông Hà Nội,dt=67,8m2 TB,TN gia 22,5tr

Quý khách có nhu cầu mua xin vui lòng liên hệ:
Mr Long: 098.496.1579// Ms. Minh Thùy: 0936.138.768

Chung cư Xa La, nqsd S=67.8m2, giá 21.5tr,chung cu xa la ha dong,xa la ha dong, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,chung cu xa la, chung cu xa la ha dong,