em lên Youtube và phát hiện ra một nhóm nhạc Đai Lâm Linh đảm bảo nghe xong chảy máu tai:c13::c13::c13:
http://www.youtube.com/watch?v=7aX3iDmnhjo copy link vào mà xem