Bo love mún làm quen với ai ỡ Đà Nẵng ạ :byebye:Yahoo bO nì : [email protected] .. sdt bO đây : 01655418747 . Ai yêu Bo thỳ quen ná . :))