Chinh chu Bán chung cư CT4A Xa La Hà Đông Hà Nội,
Giá bán hợp lý đã đóng được 80% giá trị hợp đồng. Tòa nhà CT4 gồm 3 tòa cao 34 tầng hiện đã thi công đến tầng 34/34, nhận nhà Quý I năm 2012.
+ P18-08 dt:67,8m2 can goc ban cong huong DN va DB
+ P1601 dt:62.8m2 ban cong huong TN
+ P16-12 dt:67,8m2 ban công hướng DN.
+ P14-05 dt 53,4m2 ban cong huong TB và nhiều căn khác đẹp
Vui lòng liên hệ : Tuấn 0936.64.63.63
CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala, CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,CT4 xala, CT4B xala, CT4c xala, CT4A xala,