Post: Có ai chơi game Online Ragnarok hok vô đây báo danh nhé ^.^
User: thewing
Infraction: Spam quảng cáo
Points: 10

Administrative Note:
Spam từ thread này qua thread khác chỉ duy nhất 1 câu
Message to User:
Tái phạm cho đi du lịch 10 hôm :canny:
Original Post:
_http://s1.gladiatus.vn/game/c.php?uid=116044