chào các bạn!mình cần
Tuyển Author 5 site DLE-4rum-WarezLOT-GFXlot-OsXlot-MovieServe-WarezS
1,Http://WarezLot.Com
Portal DLE mảng Warez( tất cả Movies.Games,Music,APPZ......
2,http://GFXLot.Com
Portal mảng Graphix, đồ họa,Templates,Ebook,Training
3,http://OSXlot.com
Portal mảng MAC OSX và các ứng dụng khác ngoài WinDows.
4,http://MovieServe.Net
DLE mảng Movies,ViDeo,Documentary
5,http://warezs.org
Forum Warez , rank 700K cho bác nào thích dùng auto
Tất cả DLE(1.2,3,4)đăng ký được Set Author ngay, bài lên main ko cần check,
Yêu cầu các bác post đúng box
link Auto post DLE(portal)
http://postnews.info/en//
hướng dẫn PostNews
http://postnews.info/en/?page_id=10
Contact:
http://vietmmo.vn
my 4rum
Y!M: f4_hayvevoianh_f4
cám ơn đã quan tâm
PS: to MOD:topic tuyển CTV, mong các bác chém nhẹ nhé